برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص واکسن تب برفکی با سخنرانی پروفسور رائو نماینده علمی کمپانی بریلیانت