واکسن RABIVAC VET

 1. نام تجاری واکسن:  RABIVAC VET
 2. نام ژنریک واکسن:  Rabies veterinary vaccine inactivated
 3. فرمولاسیون کامل محصول:

Potency1.0 IU per dose as per B.P (Vet)

Cell culture: BHK-21

Inactivation with Aziridine compound (before purification and concentration) Aluminium hydroxide gel as adjuvant and thimerosal as preservative are added.

 1. شکل دارویی یا فارماسیوتیکال محصول: سوسپانسیون آماده تزریق
 2. خواص ایمونولوژیک محصول:

واکسن هاری کشته به منظور پیشگیری ،ایمنی زایی و درمان در مقابل بیماری هاری پس از گزش در سگ، گربه و حیوانات اهلی مورد استفاده قرار می گیرد.

به صورت نرمال پاسخ آنتی بادی ۱۴-۷ روز پس از واکسیناسیون مشاهده می شود اما حیوانات واکسینه نباید در طول این ۱۴ روز در معرض ریسک ابتلا به هاری قرار بگیرند. ایمنی حاصل از تزریق واکسن تا ۳ سال در بدن باقی می ماند اما بنابر توصیه ی سازمان بهداشت جهانی واکسیناسیون علیه این بیماری هرساله باید در حیوانات تکرار شود.

خصوصیات درمانگاهی:

 1. گونه هدف: سگ، گربه و حیوانات اهلی
 2. موارد استفاده: پیشگیری و واکسیناسیون و درمان پس از گزش توسط حیوان آلوده به ویروس هاری
 3. موارد عدم استفاده:  حیوان بیمار مبتلا سوء تغذیه، مبتلا به کرم ها و حیوانات در حال درمان با داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی از قبیل کورتیکواستروئیدها و در حال رادیوتراپی.
 4. اثرات نامطلوب: بطور کلی عوارض نامطلوبی پس از تزریق واکسن گزارش نشده است اما گاها در محل تزریق اندکی برآمدگی مشاهده می شود که طبیعی بوده ظرف مدت ۲۴ ساعت ناپدید می گردد.
 5. پیشگیری های غیراختصاصی برای مصرف: ندارد.
 6. مصرف در خلال آبستنی، شیرواری یا تخمگذاری: –
 7. تداخل با دیگر واکسن ها و دیگر فرآورده های دامپزشکی در ترکیب با محصول تجویز می شوند: به هیچ وجه با سایر واکسن ها هنگام تزریق مخلوط نگردد.  بنابر توصیه ۱۴ روز فاصله تزریق با سایر واکسن ها درین مورد رعایت گردد.
 8. روش تجویز: داخل عضلانی و یا زیر جلدی
 9. میزان مصرف:
 • پیشگیری:  ۱ میلی لیتر تک دوز  تزریق در حیوانات سه ماهه به بالا
 • درمان پس از گزش: ۶ دوز متوالی طبق جدول زیر بایستی تزریق گردد.

On 0 day (the day of injection after dog bite)

1th dose

3rd day

2th dose

7th day

3th dose

14th day

4th dose

28th day

5th dose

90th day

6th dose

10.تجویز بالاتر از حد مجاز:  تجویز تا دوبرابر میزان توصیه شده در حیوانات هدف هیچگونه واکنش سیستمیکی به دنبال ندارد. در محل تزریق برآمدگی تاول مانندی به قطر 2-3 سانتی متر و ارتفاع 0.2 سانتی متر مشاهده می شود که بعد از گذشت سه روز ناپدید خواهد شد.  7-21 روز پس از درمان ممکن است ندول های فیبروزه در محل تزریق پدیدار شوند. این ندول ها حداکثر ظرف مدت 35 روز ناپدید می شوند.

11.هشدار: قبل از مصرف به خوبی سوسپانسیون را تکان دهید.

12.زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

13.پیشگیری های اختصاصی توسط کاربر: دارد.

اختصاصات دارویی واکسن:

 1. ناسازگاری های اختصاصی: همانند کلیه ی واکسن ها احتمال افزایش حساسیت پذیری (hypersensitivity) وجود دارد که در صورت مشاهده این عارضه در بیمار استفاده از آدرنالین توصیه می شود.
 2. زمان ماندگاری: ۳ سال
 3. احتیاط برای نگهداری: واکسن باید در دمای ۸-۲ درجه نگهداری شود. از فریز شدن واکسن جلوگیری شود. در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار نگیرد.