شرکت نوژان مهر، واردکننده و توزیع کننده برتر دارو و واکسن دام و طیور با نزدیک به ۳۰ سال تجربه

رسالت نوژان مهر:

آنچه به ما یکپارچگی بخشوده، مسئولیت پذیری در ارتقاء سطح زندگی عمومی جامعه از طریق افزایش سطح سلامت همگانی است.

ارزشهای بنیادی نوژان مهر:

  • عشق به حیات: ما به زندگی عشق ورزیده و برای همه پدیده ها حق حیاتی قائلیم و در همه فعالیت های خود بر این حق صحه گذاشته و از آن پایداری میکنیم.
  • سرآمدی در آفرینش و خلق ایده ها: ما زندگی را رود پرهیجان شتابانی دانسته و به استقبال تغییرات مثبت رفته و غایت آن را سرآمدی در رقابت با تغییرات میدانیم.
  • اخلاقیات: ما عدالت را پیشه کرده و بالاترین نمود آن را در شرکت بسترسازی نموده ایم. صداقت، درستی و امانت داری به معنای آن بوده که در اندیشه بنیان گذاران نوژان مهر، اخلاق، قانون و معنویات هرگز فراموش نمیشود.
  • توسعه افراد: احترام به خلاقیت فردی و رشد تخصصی کارکنان و حمایت از آنها در جهت شکوفا ساختن خلاقیت ها

اهداف نوژان مهر:

  • اهداف اقتصادی: بقا، سودآوری و رشد
  • اهداف خدمت: تامین منافع جامعه
  • اهداف تخصصی: رشد تخصصی کارکنان و حمایت از آنها در خلق ایده ها

شرکای تجاری

نوژان مهر نماینده رسمی Pfizer Animal India Ltd است.
علاوه بر این نوژان مهر نماینده رسمی Brilliant Bio Pharma و Nature Krauter هند است.