شرکت نوژان مهر، واردکننده و توزیع کننده برتر دارو و واکسن دام و طیور با نزدیک به ۳۰ سال تجربه

رسالت نوژان مهر:

آنچه به ما یکپارچگی بخشوده، مسئولیت پذیری در ارتقاء سطح زندگی عمومی جامعه از طریق افزایش سطح سلامت همگانی است.

ارزشهای بنیادی نوژان مهر:

  • عشق به حیات: ما به زندگی عشق ورزیده و برای همه پدیده ها حق حیاتی قائلیم و در همه فعالیت های خود بر این حق صحه گذاشته و از آن پایداری میکنیم.
  • سرآمدی در آفرینش و خلق ایده ها: ما زندگی را رود پرهیجان شتابانی دانسته و به استقبال تغییرات مثبت رفته و غایت آن را سرآمدی در رقابت با تغییرات میدانیم.
  • اخلاقیات: ما عدالت را پیشه کرده و بالاترین نمود آن را در شرکت بسترسازی نموده ایم. صداقت، درستی و امانت داری به معنای آن بوده که در اندیشه بنیان گذاران نوژان مهر، اخلاق، قانون و معنویات هرگز فراموش نمیشود.
  • توسعه افراد: احترام به خلاقیت فردی و رشد تخصصی کارکنان و حمایت از آنها در جهت شکوفا ساختن خلاقیت ها

اهداف نوژان مهر:

  • اهداف اقتصادی: بقا، سودآوری و رشد
  • اهداف خدمت: تامین منابع جامعه
  • اهداف تخصصی: رشد تخصصی کارکنان و حمایت از آنها در خلق ایده ها

تیم نوژان مهر

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam.

آقای شیری
آقای شیریمدیرعامل
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.
Elizabeth Berkley
Elizabeth BerkleyOperations Director
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.
آقای حسینی
آقای حسینیمدیرعامل
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

شرکای تجاری

نوژان مهر نماینده رسمی Pfizer Animal India Ltd است.
علاوه بر این نوژان مهر نماینده رسمی Brilliant Bio Pharma و Nature Krauter هند است.